Felhasználási feltételek

SpaTrend Online Magazin

A Spatrend Kft. (2096 Üröm, Kőbánya út 16., magazin@spatrendonline.hu; továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltett www.spatrendonline.hu domain alatt elérhető Spatrend Online Magazin (továbbiakban: Magazin vagy Weboldal) internetes újság és információs társadalommal összefüggő szolgáltatás bármely elemének számítógépén történő megjelenítésével Ön (továbbiakban: felhasználó) egyidejűleg elfogadja az alábbi

Felhasználási szabályzat

keretében meghatározott használati feltételeket:

  1. A Magazin elnevezése, kialakítása, megjelenése, a rajta elhelyezett szöveges és (mozgó)képi tartalmak, azaz a Weboldal teljes tartalma szerzői jogvédelem, valamint az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogszabályi rendelkezések hatálya alatt áll. Az Üzemeltető a Weboldal tartalmára vonatkozóan kizárólag magáncélú felhasználásra ad engedélyt, mely felhasználás keretében a Magazin rendeltetésszerű használatával velejáró egyedi lehívás és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözés, továbbá a nem kereskedelmi célból történő lementés és kinyomtatás engedélyezett.  Ezen túl a Weboldal bármely tartalmi eleme csak a szabad felhasználás jogszabályban meghatározott eseteiben kerülhet felhasználásra, azonban a felhasználás csak annyiban megengedett, illetve díjtalan, amennyiben nem sérelmes a mű rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja a szerző jogos érdekeit, továbbá amennyiben megfelel a tisztesség követelményeinek és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze nem férő célra. Bármely ettől eltérő, a Weboldal tartalmára vonatkozó felhasználás – beleértve a Magazin bármely oldalára mutató link más weblapon történő elhelyezését is – az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyéhez, és az abban meghatározott formához kötött. Jogosulatlan felhasználás esetén az Üzemeltető minden esetben él a büntető és polgári jogvédelem eszközeivel, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást kezdeményez.
  2. Az Üzemeltető a Weboldalon elérhetővé tesz általa kiválasztott mások által közzétett tartalmakat közvetlen linkek útján, mely tartalmakat kizárólag a link elhelyezésekor ellenőrzi, így a linkelt tartalom esetleges megváltozása esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és jogsértő tartalomra történő linkelés esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a linket haladéktalanul eltávolítja.
  3. Az Üzemeltető a regisztrált felhasználók számára lehetőséget nyújt az általa meghatározott keretek között a felhasználó által generált tartalmak Weboldal keretén belül történő elhelyezésére (Hozzászólások, Fórumbejegyzések), mely szolgáltatás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény  rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. Az Üzemeltető ezen tartalmak vonatkozásában mint közvetítő szolgáltató nem ellenőrzi a felhasználói bejegyzések tartalmát, azonban saját döntése alapján vagy a jogszabályban meghatározott módon történő jelzés esetén a valószínűsíthetően jogsértő, vagy érdekeit sértő tartalmat szükség esetén eltávolítja.
  4. Az Üzemeltető jogosult - akár előzetes figyelmeztetés nélkül - a Felhasználó regisztrációját törölni, továbbá  a felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett információkat eltávolítani vagy módosítani. Az Üzemeltető kizárólagos joga annak megítélése, hogy valamely tartalom vagy felhasználói magatartás törlése szükséges-e.
  5. A Weboldalon (x) jellel megjelölt tartalmak hirdetések. Az ilyen vagy egyéb (pl.: Hirdetés, Promóció) jelzéssel nem ellátott Magazintartalom minden esetben az Üzemeltető vagy a szerző szubjektív véleményét tükrözi, illetve a Weboldal és/vagy a tartalom jellegéhez igazodóan válogatott adatokat és információkat tartalmaz a szerkesztői szabadság adta lehetőségeket kihasználva.
  6. Az Üzemeltető a Magazin szerkesztése során a pontos, hiteles és független tájékoztatásra törekszik, ugyanakkor az esetlegesen ezen információközlésből eredő károkért felelősséget nem vállal. Kérjük, hogy amennyiben bármely döntését a Magazinban megjelenő tartalomra kívánja alapozni, az abban szereplő állításokat, megállapításokat és információkat a döntés meghozatala előtt minden esetben körültekintően ellenőrizze!
  7. A felhasználót terheli a felelősség a Weboldallal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért. A kiskorú felhasználó tevékenységéért a törvényes képviselő tartozik felelősséggel. A Magazin kizárólag a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, harmadik személyek és az Üzemeltető jogainak sérelme nélkül, valamint a jelen szabályzatban foglaltak betartásával használható.
  8. Az Üzemeltető törekszik a Weboldal folyamatos és hibamentes üzemeltetésére, ugyanakkor kizárja a felelősségét a Weboldal hibás vagy nem rendeltetésszerű működéséből eredő bármely következmény vonatkozásában, így különösen a Weboldal üzemelésében beálló kimaradás, a használattal összefüggésben történő számítógép-meghibásodás, adatvesztés, valamint tőle független személyek által megvalósított, információs rendszerek biztonságát sértő magatartások esetén.
  9. Az Üzemeltető bármikor jogosult a jelen szabályzat egyoldalú módosítására. A módosításról a Weboldal keretén belül tájékoztatja a felhasználókat. Amennyiben a felhasználó a módosítást követően a Magazin bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.
  10. A felhasználók adatainak kezeléséről az Adatkezelési tájékoztató rendelkezik.

 

Budapest, 2013. február 26.